skeniranje

Prebacite svoje dokumente u PDF format ili u JPG (slika) format. Naša usluga obuhvata skeniranje i određivanje imena pod kojim će biti sačuvano.

Ukoliko se prebacuju papiri u PDF format, dokument može sadržati jednu a može i više stranica. Osnovno skeniranje podrazumeva prebacivanje papira kao slika u pdf (bez mogućnosti pretraživanje ili kopiranje teksta koji se nalazi u dokumentu).

Formati za skeniranje su A4 i manji, A3 i opciono A2 (softversko spajanje dva skena A3)

Cene za skeniranje su

A4 - 30 dinara po strani

A3 - 60 dinara po strani

A2 - 120 dinara po strani

 

Dodatne opcije su skeniranje OCR (optical caracter rekognition) tako da se tekst može kopirati i menjati u okviru samog dokumenta.